Home फिंचर शनिबार बे्रक थ्रु भएको सुरुङ तस्बिरमा

शनिबार बे्रक थ्रु भएको सुरुङ तस्बिरमा

388
0
SHARE

 

मेलम्चीको पानी ग्याल्थुमतर्फ ल्याउने ८.२ किमी लामो सुरुङ । यो सुरुङ शनिबार छिचोलिएको (बे्रक थ्रु भएको) थियो । तस्बिर :रासस

d]nDrL ;’?ªsf] cu|efu
d]nDrLsf] kfgL xfNg] ;’?ªsf] cu|efu . tl:a/ M k”0f{k|;fb ld>, /f;;

LEAVE A REPLY