Home ताजा समाचार को कहाँ पूज्य हुन्छन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन

को कहाँ पूज्य हुन्छन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन

233
0
SHARE
Sunrise

स्वगृहे पूज्यते मूर्खः स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः ।
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते ।। –नीति वचन

मूर्ख व्यक्ति आफ्नो घरमा मात्र पूज्य हुन्छ, मुखिया आफ्नो गाँउमा पूज्य हुन्छन्, राजा आफ्नो देशमा मात्र पूज्य हुन्छन् भने विद्वान् सर्वत्र पूज्य हुन्छन् ।

पौरस्त्य पाङ्मयले सबैलाई विद्वान् बन्न अभिप्रेरित गरेको छ । विद्वान् सर्वत्र पूज्य हुने, जहाँ जुन देशमा पनि बिक्न सक्ने भएकोले यस्तो भनिएको छ । किनकि मूर्ख व्यक्ति आफ्नो घरममा मात्र पूज्य हुन सक्छन् । यसैगरी मुखिया अर्थात् गाँउपालिकाको अध्यक्ष भए गाँउमा मात्र पूज्य हुन्छन् । राज भए त्यो देशमा उसको सम्मान हुने गर्दछ । तर विद्वान् जहँ पनि सर्वत्र पूज्य हुन्छन् भन्ने नीति वचन मननीय छ । – नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य–

LEAVE A REPLY