Home ताजा समाचार सर्वोत्तम तपस्या के हो ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन

सर्वोत्तम तपस्या के हो ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन

204
0
SHARE

तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा ।
तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते ।। –मनुस्मृति, २।२२८

गुरु, पिता र माताको सेवा नै सर्वोत्तम तप हो ।

संसारमा उत्तम तपस्या माता, पिता र गुरुको सेवा हो । जसले माता पिताको सेवा गर्दैन केवल मौन तपमात्र गर्छ त्यसलाई सच्चा तपको कोटिमा राखिएको छैन । मातृपितृ एवं गुरुसेवा नै वास्तविक तप हो । जसले आफ्ना माता पिता र गुरुलाई खुशी राख्न सक्दैन उसले गरेका अन्य सारा पुण्यकर्म विफल हुन्छन् । यी तीन देवमूर्ति हुन् । देवताको सम्मान र सेवा नै असली तपस्या हो भन्ने मनुको नीति वचन मननीय छ । – नारायणप्रसाद निरौला,ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद् –

LEAVE A REPLY